Witamy Państwa na stronach Buletynu Informacji Publicznej Gminy Lutocin.


Urząd Gminy Lutocin

09-317 Lutocin
Poniatowskiego 1
Powiat żuromiński

NIP 5691052219

czynny codziennie od 7.00 do 15.00

Dodatkowe informacje na stronie:

http://portal-lutocin.nv.pl/

Nr Konta bankowego dla opłaty skarbowej, podatków i opłat - (podatek rolny, podatek od nieruchomości, leśny, transportowy, opłata administracyjna, opłata za odpady itp.)

81 8212 0009 0011 3335 2007 0001 

poczta elektroniczna do Urzędu Gminy w Lutocinie

lutocin@lutocin.i-gmina.pl lub

sekretariat@lutocin.i-gmina.pl 

Informacje, które nie zostały umieszczone w Biuletynie można uzyskać
wypełniając poniższy wniosek, przesyłając go na adres Urzędu:


___________________________________________________________________________________________________

Polskie Prawo - powszechnie dostępne - stanowiące źródło prawa

Rządowe Centrum Legislacji
udostępnia pod poniższymi adresami elektroniczne dzienniki rządowe, w wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa


Dziennik Ustaw - http://dziennikustaw.gov.pl


Monitor Polski - http://monitorpolski.gov.pl
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Dziennik Urzędowy województwa mazowieckiego - http://edziennik.mazowieckie.pl/#/booktabs
   *aby otrzymać prawo lokalne proszę wpisać "Lutocin" w oknie wyszukiwarki aktów prawnych
___________________________________________________________________________________________________

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lutocinie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Lutocinie

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ...

i złozyć wniosek do urzędu musisz posiadać własne konto na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.

Dokument elektroniczny musi być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

Format załączników to: doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.

Wielkość wszystkich załączników nie może przekroczyć 3MB,

Dokumenty i załączniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.